SOLICITUDE DE CREACIÓN DUNHA MESA DE SEGUEMENTO DA SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DO CASCO HISTÓRICO COMO ÁREA DE REXENERACIÓN URBANA DE INTERESE AUTONÓMICO

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto no Regulamento de Organización Municipal, presenta ante o Pleno da

Leer más
SuperWebTricks Loading...