AFÍLIATE

Requisitos:

Ser maior de idade.

Español e, neste caso, non militar noutro partido.

Ser cidadano dalgún país da Unión Europea. Neste caso, pode militar tamén en partidos do seu ámbito nacional, sempre que sexan afines ao Partido Popular.

Cumprimentar a folla de afiliación e presentala na sede do partido da súa residencia.

Opcións:

Os Estatutos vixentes do partido, establecen unha única figura, a de afiliado, con dúas modalidades

Militante, con obrigación de cuota.

Simpatizante, sen obligación de cuota.

 

        RESIDENTES EN ESPAÑA

Para os residentes en España maiores de 18 anos.

 

         Militantes                Simpatizante

 

        NOVAS XERACIÓNS

Quenes teñan entre 16 e 29 anos, poden afiliarse mediante Novas Xeracións. Non se alcanzará a plenitude de dereitos ata os 18 anos..

 

         Militantes                 Simpatizante

SuperWebTricks Loading...