DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

MOCIÓN CONTRA A TRAMITACIÓN DUNHA LEI DE AMNISTÍA

MOCIÓN CONTRA A TRAMITACIÓN DUNHA LEI DE AMNISTÍA

 QUE PRESENTA O GRUPO POPULAR NO CONCELLO de BETANZOS, conforme ao previsto no Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para elevar ao Pleno a seguinte...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...