DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO DELEGADO DE PATRIMONIO

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO DELEGADO DE PATRIMONIO

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto non Regulamento de Organización Municipal, presenta ao Pleno da Corporación Municipal esta SOLICITUDE,con base aos motivos e consideracións desenvoltos na seguinte:   Exposición de motivos:   Desde o anuncio...

ROGOS E PREGUNTAS FEBREIRO DE 2023

ROGOS E PREGUNTAS FEBREIRO DE 2023

El club de radioaficionados que ocupa un local de la antigua escuela de Castro sufre las consecuencias del gran deterioro del edificio. La directiva se ha dirigido en varias ocasiones al concello para buscar soluciones a esta situación. El club ha mostrado siempre su...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...