DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

Solicitude de comparecencia do delegado de obras

Solicitude de comparecencia do delegado de obras

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto no Regulamento de Organización Municipal, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta SOLICITUDE, con base aos motivos e consideracións desenvoltos na seguinte: Exposición de motivos:  No mes de xuño...

ROGOS E PREGUNTAS MARZO 2021

ROGOS E PREGUNTAS MARZO 2021

    Non cabe dúbida que a situación que estamos atravesando mudou de moitas maneiras a forma na que desenrolamos as nosas actividades no día a día. Sin ir máis lonxe, na actualidade as sesións plenarias tanto ordinarias como extraordinarias xa son unha...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...