ROGOS E PREGUNTAS OUTUBRO 2022

 1. Dende o inicio do curso escolar 2022-2023, numerosos veciños e veciñas trasladáronnos o seu malestar e preocupación pola inseguridade no acceso ao CPR Plurilingüe Atocha tanto na entrada como na saída do alumnado e familias. Con anterioridade a Policía Local encargábase de regular o tráfico mencionado, cal é motivo polo que agora non se fai esta labor? Teñen previsto subsanar esta situación? Se a resposta é afirmativa, cando?
 2. Na derradeira semana este grupo municipal coñeceu pola prensa o anuncio da solicitude á Xunta de Galicia dunha área Rexurbe, que como ben sabe o executivo municipal foi unha proposta do Partido Popular. Igualmente saben, que con posterioridade a esta proposta aprobouse por unanimidade a creación dunha mesa de seguemento da Área Rexurbe que nunca chegou a constituirse. Cal é o motivo polo que vulneraron este acordo plenario? Teñen pensado convocar esta mesa de seguemento? Se a resposta é afirmativa, cando?
 3. Os betanceiros e betanceiras que están a realizar o Camiño de Santiago do Norte manifestáronos o seu descontento polo cambio de data do último tramo de dito camino por motivos de axenda do Concello de Betanzos. Poden explicarnos a que se debe o adiamento desta actividade programada dende hai tempo?
 4. O pasado 12 de outubro, día da Festa Nacional, sorprendeunos o cambio da programación da celebración de dita festa. A sorpresa non so foi do Partido Popular senon que foron moitas as persoas que nos achegaron esta cuestión. Poderían indicarnos cal foi o motivo desta variación de programa?
 5. Trasladamos textualmente e no mesmo idioma a queixa dun veciño:
 • A fecha de 9/10/2022, en la página web del Concello, un usuario, Juan Martínez, con perfil aparentemente falso, se dedica a insultar a todas aquellas personas que se quejaron de los actos realizados en la torre durante la competición Raid Gallaecia.
 • Dicho perfil (Juan Martínez) se dedica a insultar y a increpar con hechos personales mayoritariamente falsos y sin pruebas a varios de las personas que habían sido críticas con la labor del Concello. En algunos casos las acusaciones de “Juan Martínez” son gravísimas ya que, de ser ciertos, podrían ser considerados como delito. Dichas acusaciones se realizan en todo momento sin pruebas.
 • En ningún momento se identifica esta persona, aun cuando realiza comentarios sobre la vida privada y personal de cada uno.
 • Tacha de “mamalóns” toda persona que no esté de acuerdo con el criterio del Concello de Betanzos.

A raíz de ello, les solicito llevar a pleno los siguientes puntos:

 • Que hagan constar la queja con respecto a la gestión de la web.
 • Que como página web oficial del concello, que investigue quién es esta persona que ha hecho estas acusaciones de gravedad para que se puedan dirimir de forma individual las pertinentes acciones contra ella.
 • Que el Concello estipule con claridad las reglas para postear en sus redes.
 • Que el Concello tenga a bien, gestionar y controlar mediante sus administradores el contenido, avisando de forma pertinente a la/s persona/s que incumplan.
 • Que el Concello oculte (que no borre en caso de denuncia) todos aquellos post donde se insulte a l@s ciudadan@s del concello y a cualquier persona que publique su comentario.
 • Que el Concello se disculpe a las personas insultadas por medio de comunicado.

Sabiendo de antemano que ustedes harán un buen uso de esta información y que seguramente aportarán su punto de vista acertada, pueden modificar los puntos que consideren, aunque si es posible les rogaría que me lo notifiquen.

SuperWebTricks Loading...